ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Ατομική
Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Ζεύγους

Συμβουλευτική
Ζεύγους

Συνεδρίες μέσω Skype

Συνεδρίες
μέσω Skype

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είμαι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας , απόφοιτη του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Εκπαιδεύομαι στο πρόγραμμα Θετικής Ψυχολογίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στα πλαίσια του προγράμματος της εκπαίδευσης έχω πραγματοποιήσει την πρακτική μου άσκηση στο Κέντρο Ημέρας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας καθώς και σε ομάδα αυτογνωσίας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Είμαι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της European Association for Counselling

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας?

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας , ο οποίος διευκολύνει την διαπροσωπική λειτουργία .Προωθεί την διαχείριση καθημερινών δυσλειτουργιών καθώς δίνει την δυνατότητα για βέλτιστη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στην αυτονομία και τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου καθώς και στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων που το διέπουν.

Η έννοια της εκφράζεται ετυμολογικά από τις λέξεις συν + βουλεύομαι, δηλαδή συσκέπτομαι, συναποφασίζω.

Πόσο διαρκεί μια συνεδρία και γιατί?

Η ατομική συνεδρία προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση και η διάρκειά της είναι 50 λεπτά.

Η διάρκεια ορίζεται στα 50 λεπτά διότι μέσω του χρονοδιαγράμματος διευκολύνεται η διαχείριση των συνεδριών, προσφέρεται η αίσθηση της επάρκειας και βοηθάει στην επεξεργασία των νέων γνώσεων.

Η συνεδρίες ζεύγους έχουν διάρκεια 80 λεπτά.

Ποια είναι η διαφορά της Συμβουλευτικής με την Ψυχοθεραπεία?

Η Συμβουλευτική διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο “εδώ και τώρα” και στην επίτευξη των στόχων που έχει επιλέξει ο συμβουλευόμενος.

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια μακροχρόνια διαδικασία η οποία στοχεύει στην ίαση καθώς και στην μεγαλύτερη εμβάθυνση στον εσωτερικό κόσμο του θεραπευόμενου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6988533922
Βώκου 59, Πολύγωνο